13 กันยายน 2562

Grand English Camp For M.2 & M.5 @Rayong

คณะครูโครงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ นำโดย ผู้ช่วย สุรเชษฐ์ ธรรมโสภณ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารง